Pjesëmarrja e të rinjve/rejave në zgjedhje

EC në bashkëpunim me D4D ka organizuar tryezën “Pjesëmarrja e të rinjve/rejave në zgjedhje. Adresimi i nevojave të tyre nga qeverisja komunale.” Qëllimi i organizimit të kësaj tryeze ishte diskutimi i pjesëmarrjes së të rinjve/ rejave në zgjedhjet lokale të vitit 2017, dhe diskutimi i mundësive dhe planeve të qeverisjes së re komunale në adresimin nevojave të të rinjve.

Prezent në këtë tryezë ishin përfaqësues të Asamblesë komunale të Prizrenit, përfaqësues të organizatave jo-qeveritare, organizatave rinore, mediave lokale dhe ekspert të fushës së zgjedhjeve.

 

Rrjetëzimi