Përmbyllja e Javës së Trashëgimisë Shpirtërore

EC Ma Ndryshe realizoi aktivitetin përmbyllës për Javën e Trashëgimisë Shpirtërore me valle tradicionale nga SHKA Agimi, muzikë instrumentale nga grupi muzikor "Pentagram", varietete nga gastronomia tradicionale e Prizrenit dhe Panairin e artizanateve. 

Rrjetëzimi