Parku i qytetit të revitalizohet për rekreacionin e të gjitha kategorive të shoqërisë

EC Ma Ndryshe dhe OPMDK në Prizren kanë publikuar raportin e vizionimit dhe kanë realizuar performancën publike "Parku i qytetit për të gjithë".

Pas konsultimeve disa mujore me grupe të ndryshme të PAK dhe qytetarët shfrytëzues të rregullt të parkut, është hartuar vizioni për revitalizimin e Parkut të qytetit dhe adaptimin e kësaj hapësire të gjelbër publike për nevojat e PAK. Gjej raportin dhe komunikatën.
 

Rrjetëzimi