Newsletter i partnerëve të OPIC-ut në Kosovë

Partnerët e Olof Palme International Center në Kosovë kanë publikuar numrin e parë të newsletter (fletushkës informative) "Focus Kosovo". Kjo fletushkë përmbledh punën e organizatave partnere të OPIC-ut dhe zhvillimet e tjera në Kosovë dhe do të publikohet çdo tre muaj. Redaktor i këtij publikimi në emër të partnerëve të OPIC-ut është organizata EC Ma Ndryshe. Shkarko "Focus Kosovo".


 

Rrjetëzimi