Newsletter 3 i partnerëve të OPIC-ut në Kosovë

Partnerët e Olof Palme International Center në Kosovë kanë publikuar numrin e tretë  të newsletter (fletushkës informative) "Focus Kosovo". Kjo fletushkë përmbledh punën e organizatave partnere të OPIC-ut dhe zhvillimet e tjera në Kosovë që kanë të bëjnë me zhvillimin e kulturës, barazinë gjinore, pjesëmarrjen në vendimmarrje si dhe çështjet politike. Redaktor i këtij publikimi në emër të partnerëve të OPIC-ut është organizata EC Ma Ndryshe. Shkarko "Focus Kosovo".

Rrjetëzimi