Newsletter 2 i partnerëve të OPIC-ut në Kosovë

Partnerët e Olof Palme International Center në Kosovë kanë vazhduar me publikimin e numrit të dytë të newsletter (fletushkës informative) "Focus Kosovo". Kjo fletushkë përmbledh punën e organizatave partnere të OPIC-ut dhe zhvillimet e tjera në Kosovë dhe do të publikohet çdo tre muaj. Redaktor i këtij publikimi në emër të partnerëve të OPIC-ut është organizata EC Ma Ndryshe. Shkarko "Focus Kosovo"

Rrjetëzimi