Ndërtimi pa leje ka vijuar përkundër urdhrave të Inspektoratit

Ndërtimi i një aneksi (shtim-ndërtimi) pa leje ndërtimore në Prizren është evidentuar gjatë muajit të kaluar, ku përkundër urdhrave të dhëna nga organet komunale si dhe gjobave të shqiptuara megjithatë punimet kanë vijuar.


Inspektorati i Komunës së Prizrenit ka njoftuar se në ndërtesën e banimit kolektiv në rrugën “Adnan Krasniqi” fillimisht dy herë ka urdhëruar ndërprerjen e të gjitha punimeve në ndërtimin e aneksit (penthaus) deri në pajisjen me leje nga DUPH-ja, derisa më pastaj është nxjerrë edhe aktvendimi për ndërprerjen e punimeve, meqë investitori nuk posedon leje ndërtimore. Por sipas Drejtorisë së Inspektoratit edhe përkundër këtij aktvendimi kanë vijuar punimet, duke e dëmtuar edhe shiritin e këtij organi komunal.


EC rekomandon organet komunale që të shtojnë praninë në terren, për të vepruar në mënyrë urgjente dhe konkrete për parandalimin e rasteve të tilla, në mënyrë që mos të krijohen precedentë edhe për raste tjera të ngjashme. Gjithashtu i bën thirrje të gjitha palëve që të veprojnë sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi dhe punimet ndërtimore të realizohen vetëm pas marrjes së lejeve ndërtimore nga organet përkatëse.

Rrjetëzimi