Mungesa e ujit të pijes privim i të drejtave njerëzore

Në kuadër të projektit të monitorimit të transparencës së ekzekutivit komunal të Prizrenit, EC Ma Ndryshe ka pranuar ankesa nga qytetarët të bashkësive të ndryshme lokale që kanë ngritur shqetësimin në lidhje me furnizimin me ujë të pijes.  
Banorët e lagjes Arbanë te rruga e transitit janë ankuar se ka disa vite që e kanë dërguar një peticion në komunë e kompaninë e ujësjellësit për ndërtimin e ujësjellësit, gjë që sipas tyre deri më tani ka hasur në vesh të shurdhër, duke i detyruar që zgjidhjen të bëjnë me hapjen e puseve, që nuk i plotësojnë kushtet sanitare. Lexo komunikatën.

 

Rrjetëzimi