Lansohet web faqja “Pjesëmarrja përmes mediave sociale”

EC Ma Ndryshe, në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjës përmes mediave sociale”, lansoi web faqen e këtij projekti. Projekti ka për qëllim të inkurajoj të rinjtë e Prizrenit dhe Gjilani që përmes qasjes inovative dhe edukative t’ia mundësoj kuptimin e të drejtave të tyre qytetare dhe përgjegjësive. Projekti poashtu synon të ngushtojë hendekun mës pushteit lokal dhe të rinjëve duke mbështetur të rinjtë përmes aktiviteteve të ndryshme në terren dhe komunitet. Kjo platformë ofron tre module të medias sociale për pjesëmarrja aktive: buxhetimi me pjesëmarrje, ankohu dhe peticioni elektronik. Më shumë në http://www.merrpjese.org.
 

Rrjetëzimi