Kontribut i EC Ma Ndryshe për Raportin e Progresit

EC Ma Ndryshe me ftesë të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë ka prezantuar analizën mbi gjendjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë në takimin konsultues të BE-së me përfaqësuesit e shoqërisë civile. Raporti "Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore" u hartua me përkrahjen e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur dhe mund të lexohet këtu.
 

Rrjetëzimi