Komuna e Prizrenit vazhdon të zhytet në borxhe

Në kuadër të projektit të monitorimit të transparencës online të ekzekutivit komunal të Prizrenit, EC Ma Ndryshe gjatë muajit janar ka analizuar Raportin e Punës së Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa, për periudhën janar – 10 dhjetor 2014. 

Bazuar në të dhënat që figurojnë në këtë Raport del se borxhet që duhet të arkëtohen nga Komuna e Prizrenit janë rritur gjatë vitit të kaluar. Përderisa në vitin 2013 shuma e borxheve të arkëtueshme ka qenë 11 milionë euro, në vitin e kaluar kjo shifër është rritur dhe ka arritur tanimë në 12 milionë euro. Lexo komunikatën.
 

Rrjetëzimi