Kino Lumbardhi është pjesë e identitetit kulturor të Prizrenit dhe Kosovës

 Në kuadër të Iniciativës Për Mbrojtjen e Kino ‘Lumbardhit’ 56 organizata nga e gjithë Kosova sot publikuan deklaratën e përbashkët, në të cilën japin argumente të ndryshme ligjore pse Kinoja ”Lumbardhi” duhet të mbrohet dhe të mos privatizohet

Përmes këtij deklarimi të përbashkët, organizatat kane qartesuar qëndrimin e tyre të vendosur si dhe gatishmërinë për t’i përdorur të gjitha mjetet demokratike për të kundërshtuar rrënimin e ndërtesës apo tjetërsimin e funksionit primar të Kino Lumbardhit. Bazuar në argumentet e ofruara ne deklarate, kërkohet ndalja e procesit të privatizimit si dhe shprehet mospajtimi me përpjekjet për të rrënuar pjesë të caktuara të Kino Lumbardhit. Vazhdo me komunikatën.

Rrjetëzimi