Kalendari kulturor dhe turistik i Prizrenit 2013

Rrjeti i Organizatave të Kulturës në Prizren – RrOK, publikoi kalendarin kulturor dhe turistik të Prizrenit për vitin 2013. Kalendari kulturistik i Prizrenit ka për qëllim të promovojë rrjetëzimin e organizatave që kanë aktivitete kutlurore dhe turistike, të strukturojë ofertën turistike të qytetit përmes futjes së të gjitha aktiviteteve kulturore turistike në kalendarin kulturor (turistik) të Prizrenit. Kalendarin mund ta shkarkoni në http://rrok-pz.net/kalendari/.
 

Rrjetëzimi