Institucionet shtetërore ndërtojnë pa leje në qendër të Prizrenit

Punët ndërtimore në Qendrën Historike të Prizrenit vazhdojnë që të realizohen pa lejen e autoriteteve komunale dhe pa pëlqimet e organeve përgjegjëse për trashëgiminë kulturore në këtë zonë të mbrojtur. Madje shpërfillja e këtyre organeve nuk bëhet vetëm nga investitorë privat, por edhe nga vet institucionet shtetërore.
 
Rasti i fundit i nisjes së punimeve pa leje e pëlqime përkatëse ka të bëjë me intervenimin ndërtimor në objektin që do të shërbej si Qendër e Bankës Qendrore të Kosovës në Prizren. Lexo komunikaten.
 

Rrjetëzimi