Info Qendrat Turistike të mbyllura për turistët

Komuna e Prizrenit në dokumentet e saja strategjike ka përcaktuar turizmin si njërën prej degëve më të rëndësishme ekonomike. Por veprimet për ta vënë turizmin në funksion të zhvillimit ekonomik deri më tani kanë qenë të mangëta. Dëshmia e fundit për këtë është dështimi disa mujor për aktivizimin e Info Qendrave Turistike. 

Me propozimin e Drejtorisë së Turizmit, kryetari i Komunës së Prizrenit më 14 korrik 2015 ka marrë konkluzion me të cilin ka lejuar shpalljen e tenderit për hartimin e projektit ‘Dizajnimi i Info Qendrës te Ura e Arastës’. Një Info Qendër e tillë as sot e kësaj dite nuk është vendosur në këtë lokalitet. Lexo komunikatën.
 

Rrjetëzimi