Gjendja në Qendrën Historike të Prizrenit më e rëndë se që e thotë Raporti i Progresit

Gjendja në Qendrën Historike të Prizrenit gjatë vitit që po e lëmë pas nuk ka pësuar ndonjë ndryshim të ndjeshëm. Madje zhvillimet në këtë zonë janë më problematike sesa që përshkruhen në Raportin e sivjetmë të Komisionit Evropian për Kosovën. 


Raporti i Komisionit Evropian ka konstatuar se ka progres në zbatimin e Ligjit për Qendrën Historike të Prizrenit, ndërkohë që si argument jepet vetëm ofrimi i pajisjeve dhe hapësirave për Këshillin e Trashëgimisë Kulturore, derisa në vazhdim theksohet se mjetet për këtë trup nuk janë dhënë ende. Lexo komunikatën.

Rrjetëzimi