"Gërmia" futet në mbrojtje të përkohshme të trashëgimisë kulturore

Ish shtëpia e mallrave “Gërmia” në Prishtinë, mes tjerash futet në Listën e Trashëgimisë Kulturore nën Mbrojtje të Përkohshme që tashmë numëron 1595 asete në nivel vendi. EC Ma Ndryshe bashkë me organizatat tjera që kanë aplikuar me projekt propozimin për futje të ish shtëpisë së mallrave “Gërmia” falënderojmë publikisht Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, gjegjësisht komisionet përkatëse të saj, për trajtim profesional të kësaj lënde.
 

Rrjetëzimi