FILLON PUNA NË TERREN PËR IDENTIFIKIMIN DHE HARTËZIMIN E PIKAVE TURISTIKE NË JANJEVË

Në Janjevë, kemi filluar me fazë e dytë të projektit për zhvillimin e turizmit rural. Për pesë (5) pjesëmarrës që vijuan trajnimin për ciceronë në këtë qytet nga EC ështe bërë një prezantim rreth metodologjisë së hulumtimit, grumbullimit të informacionit dhe hartëzimit të pikave turistike. Poashtu edhe stafi i EC-it së bashku me ta ka nisur punën në terren për të identifikuar dhe vlerësuar disa prej pikave më të rëndësishme dhe me potencial për zhvillim ekonomik.

Rrjetëzimi