DUPH të mos nxitoj për lëshimin e lejes së re për ndërtimin e bibliotekës

EC Ma Ndryshe gjatë ditëve të fundit ka vazhduar që të përcjellë me vëmendje zhvillimet rreth projektit për ndërtimin e bibliotekës në afërsi të shkollës së vjetër "Ryzhdije".
 
Në vendin e realizimit të projektit, Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor ka publikuar aktvendimin e datës 8 prill 2015 për revokimin-shfuqizimin e lejes ndërtimore për ndërtimin e bibliotekës për shkak të mangësive procedurale. Lexo komunikatën.

Rrjetëzimi