Debati "Personat me nevoja të veqanta dhe planifikimi urban në Prizren"

"Personat me nevoja të veqanta dhe planifikimi urban në Prizren" është deabti i tretë nga cikli i debateve në kuadër  të projektit “QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren”. Në këtë debat të mbajtur më 2 tetor 2013, në Prizren,  panelistë ishin: Z. Refki Muzbegu - koordinator në DUPH dhe Znj. Fjolla Duraku - Qendra burimore "Lef Nosi"-Prizren (FFAK). Gjatë debatit u bë prezentimi i kërkesave, shqetësimeve dhe nevojave të nxjerrura nga fokus grupet dhe pafraqitja e analizës “Planifikimi urban për qytetarët” (paraqitja e rezultateve të dala nga pjesa hulumtuese e projektit).
 

Rrjetëzimi