Debat parlamentar për të kërkuar përgjegjësi për tragjedinë e Prizrenit

Grupi i organizatave të shoqërisë civile që veprojnë në Prizren kërkon nga deputetët/et e Kuvendit të Kosovës nga Prizreni të marrin nismën brenda Kuvendit të Kosovës për të përfshirë në rendin e ditës së seancës së ardhshme parlamentare rastin e tre vjeçares Xheneta Gashi, e cila humbi jetën javën e kaluar në Prizren. Gjeni kërkesën këtu.

Rrjetëzimi