Programet tona

GJITHËPËRFSHIRJE (Qytete / Komuna Gjithëpërfshirëse)

Programi i Gjithëpërfshirjes është vazhdimësi e veprimeve tashmë të njohura të organizatës, por me në thellësi më të madhe profesionale dhe konceptuale.

Më shumë

QËNDRUESHMËRI (Zhvillim i Qëndrueshëm)

Programi i Qëndrueshmërisë është përgjigje në pyetjen ‘pse gjithëpërfshirje’. Zhvillimi i përgjithshëm kombëtar, rritja e mirëqenies sociale dhe cilësisë së jetës, të gjitha këto brenda parametrave të qëndrueshmërisë (pra demokraci për zhvillim).

Më shumë

DIJE (Prodhim i dijes)

EC ka publikuar dhjetëra raporte dhe analiza, rezultat i punës hulumtuese. Dija e prodhuar do të vazhdojë të përdoret për të fuqizuar argumentin avokues.

Më shumë

EC-i në media

Rrjetëzimi