Lajmet

Sistem efiçient i ndriçimit për shkollën Luciano Motroni

11 nëntor 2019

Pas vlerësimit të gjendjes së tanishme të ndërtesë së shkollës Luciano Motroni,  vlerësimit të performancës së energjisë së ndërtesës, shqyrtimit të metodave për reduktimin e kostove për përmbushjen e nevojës për energji dhe kur simit të energjisë, EC në bashkëpunim me eksperten e angazhuar ka vendosur që të ndërhyjë në ndriçimin e shkollës. I gjithë ndriçimi tashmë është ndërruar në lampa eficiente LED të cilat do të japin dritë më shumë dhe do të kursejnë energjinë elektrike.
Për detajet e intervenimit ju lutem gjeni raportin këtu:


Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).