Lajmet

Vizitë në shkollën Mati Logoreci në Prizren

12 dhjetor 2019

Është mbajtur një prezantim para nxënësve të shkollës “Mati Logoreci” në Prizren me të cilët është ndarë përvoja një vjeçare e projektit Eko Shkolla. Pas kalimit nëpër një serie të edukimit mjedisor, zbatimit të aksioneve të shumta dhe fitimit të përvojës dhe njohurive përkatëse, EC dhe anëtarët e këtij Klubi të Ambientit Luciano Motroni tani po vizitojnë shkollat tjera publike të Prizrenit për të ndarë përvojën e EKO-Shkollës dhe të motivojnë të rinjtë e tjerë që të merren me çështjen e mbrojtjes së mjedisit.

Ky aktivitet është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).