Lajmet

Dhurohen llamba për shkollën “Nefit Jusufi” në Skorobisht

21 nëntor 2019

Shkolla “Luciano Motroni” pas intervenimit që ka pranuar nga OJQ “EC Ma Ndryshe” në kuadër të projektit “EKO SHKOLLA” në ndërrimin e ndriçimit të shkollës në lampa efiçiente të cilat do të kursejnë energjinë elektrike, në bashkëpunim me EC Ma Ndryshe ka vendosur që llambat e vjetra t’ia dhurojë shkollës fillore “Nefit Jusufi” në fshatin Skorobisht pas nevojës së shfaqur nga këta të fundit.

Gjatë takimeve me aktivistët e organizatës EC Ma Ndryshe shkolla “Nefit Jusufi” kishte shfaqur nevojat e veta, ku njëri nga shqetësimet ishte edhe ndriçimi i dëmtuar nëpër klasa. EC duke parë një mundësi të tillë kishte komunikuar me të dy shkollat për të mundësuar një dhurim të tillë.

Shkolla “Luciano Motroni” është përfituese e projektit “EKO Shkolla” në kuadër të të cilit gjatë një viti ka përfituar trajnime mbi edukimin mjedisor, intervenime ekologjike dhe ka qenë pjesë e aksioneve të ndryshme për mbrojtjen e mjedisit dhe promovimit të metodologjisë së eko shkollës.

Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).