Prizreni në syrin e një biçiklete - Ilirjana Çollaku

‘’Prizreni në sytë e një biçiklete’’ ngrit shqetësimin rreth kufizimit të lëvizjes së lirë si pasojë e mungesës së shtigjeve të dedikuara për këmbësorë dhe biçikleta, infrastrukturës së dëmtuar dhe trotuareve të shndërruara në parkingje.
Rrugëtimi i një biçiklisteje nëpër qytet vë në pah vështirësitë e arritjes nga një cak në tjetrin, dhe për më tepër rrezikun me të cilin përballen qytetarët në lëvizje. Si të mos mjaftonte, edhe caku i arritjes paraqet një ambient të pasigurt, për të përfunduar kështu ky udhëtim i përcjellë nga pasiguritë.

Rrjetëzimi