Pa shenja - Velson Kuki

‘’Pa shenja’’ trajton problemin e mungesës së shenjave të komunikacionit në qytetin e Prizrenit dhe rritjen e numrit të aksidenteve. Në ‘’Pa shenja’’ dokumentohen pjesë të ndryshme të qytetit ku qytetarëve iu vihet në rrezik siguria e lëvizjes si rezultat i mungesës së shenjave të cilat kufizojnë shpejtësine e qarkullimit të automjeteve, ndalim-parkimin apo në mungesë të policëve të shtrirë dhe semaforëve funksional. Ky problem prek më së shumti nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme.

Rrjetëzimi