Monument i mbyllur - Fati Çeku

‘’Monument i mbyllur’’ vë në pah faktin se një numër i madh i monumenteve kulturore në Prizren vazhdojnë të jenë të mbyllura. Përkundër investimeve të shumta, qytetarët dhe vizitorët nuk arrijnë t'i përjetojnë vlerat që përmbajnë këto monumente. Kjo video e shkurtër ngre alarmin publik ndaj politikave të gabuara që ia mohojnë komunitetit të drejtën mbi trashëgiminë kulturore. "Monument i mbyllur" është thirrje për hapje, ruajtje, menaxhim adekuat dhe shfrytëzim të potencialit të këtyre aseteve. Mbi të gjitha është thirrje për të respektuar dhe kultivuar kujtesën kolektive të qytetarëve të Prizrenit.

Rrjetëzimi