Kultura dhe Qethja 2 euro

Si pjesë e fushatës mediale për rritjen e pjesëmarrjes qytetare në hartimin e politikave kulturore në Prizren, EC Ma Ndryshe ka prodhuar dy reklama të shkurtra dhe dokumentarin në kuadër të projektit "Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në Prizren". Ky video klip është realizuar me përkrahjen nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) -- i financuar nga Zyra Zvicërane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Përmbajtja e këtij video klipi është përgjegjësi e Organizatës Jo-Qeveritare Emancipimi Civil Ma Ndryshe dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i SCO-K-së apo KCSF-së.

Rrjetëzimi