Jetojmë së bashku - Halil Cena

‘’Jetojmë së bashku’’ prezenton shqetësimin lidhur me prezencën e dukurisë së diskriminimit nacional. Prizreni edhe pse shembull i bashkëjetesës shumë etnike për shekuj të tërë, nuk rezulton të jetë i tillë në raport me institucionet lokale. Videoklipi prezenton Prizrenin në një tregim në katër gjuhët lokale, me vlerat e trashëgimisë që bart, ndërsa përfundon duke prezentuar anën tjetër të medaljes, atë të diskriminimit me të cilin ballafaqohen të rinjtë e Prizrenit.

Rrjetëzimi