Andrrat që shuhen - Roni Shishko

‘’Andrrat që shuhen’’ është bazuar në një ngjarje të vertetë dhe flet për shuarjen e ëndërrave rinore të dy artistëve potencial. Videoklipi prezenton në pak minuta se si dy të rinjë mund të kufizohen nga dogmat shoqërore dhe mos-përkrahja institucionale në realizimin e ëndërrave të tyre jetësore. Dy të rinjë, të cilët prezentohen fillimisht me ambiciet e tyre për të ndërtuar jetë profesionale, pamundësohen për një gjë të tillë, duke përfunduar të pashpresë. ‘’Andrrat që shuhen’’ thërret për përkrahje të të rinjëve me bursa studimore, në mënyrë që ata të mund të jetësojnë ëndërrat e tyre dhe një ditë të kontribojnë për qytetin e Prizrenit

Rrjetëzimi