Trajtimi i ujërave të zeza duhet të jetë prioritet i dy niveleve të qeverisjes

Rrjetëzimi