Donors

A considerable part of EC Ma Ndryshe’s activity is supported by donor institutions and organizations.
Their support is of immense importance for institutional sustainability of the organization and for the fulfilment of its mission.

Donors who have supported us and which continue to do so: 

 

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile Fondacioni Kosovar për Shoqëri të hapur Olof Palme International Center (OPIC) CDF Ambasada e Suedise SIDA Ambasada Mbretërore Norvegjeze në Prishtinë Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut Zyra Zvicrrane për bashkëpunim, Zyra në Kosovë Kombet e Bashkuara për Programin e Zhvillimit në Kosovë UN Habitat Ambasada e Britanisë në Kosovë Rockefeller Brothers Fund (RBF) Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë United States Agency for International Development Kosova (USAID) Komisioni Europian Këshilli i Europës, Zyra në Kosovë Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sporteve Këshilli Britanik, Zyra në Prishtinë Our non-profit CRM software - Podio

Rrjetëzimi