Takimet e Ekzekutivit të Prizrenit mbeten të mbyllura për shoqërinë civile dhe gazetarët

Rrjetëzimi