Përmbyllja e “Javës së Distrofisë” është bërë në Kej duke shfaqur video sensibilizuese dhe motivuese, ku janë të përfshirë PAK.

Rrjetëzimi