Për organizatën

BORDI KËSHILLËDHËNËS

Fitore Isufi (Koja) ka përfunduar studimet Master në Pikturë në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Në punën e saj artistike trajton tema sociale dhe kulturore dhe përdor vizatimin, pikturën, videon, tekstet, instalacionin dhe performansën si mediume të artikulimit. Punimet e saj janë paraqitur në shumë ekspozita individuale dhe të përbashkëta, si në Kosovë ashtu edhe jashtë. Është mjaft aktive edhe me veprat në hapësirën publike, përfshi në qytetin e Prizrenit.


Ardian Gola
është kandidat për doktoratë në Sociologji në Universitetin e Tiranës. Mësimdhënës dhe udhëheqës i Departamentit të Sociologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës. Përvojë të konsiderueshme në administratën publike, në pozitat e zyrtarit për informim, udhëheqësit të zyrës për integrime evropiane në Ministrinë e Shërbimeve Publike.

Visar Sutaj
është mësimdhënës në Universitetin Publik të Gjilanit dhe hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës. Me përvojë të konsiderueshme në menaxhim të projekteve dhe aktivizëm në kuadër të shoqërisë civile. Ka magjistruar në Rochester Institute of Technology në New York mbi Menaxhimin e Shërbimeve dhe aktualisht është në përfundim të magjistraturës së dytë mbi Ligjin dhe Financat.