Për organizatën

BORDI KËSHILLËDHËNËS

Fitore Isufi (Koja) ka përfunduar studimet Master në Pikturë në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Në punën e saj artistike trajton tema sociale dhe kulturore dhe përdor vizatimin, pikturën, videon, tekstet, instalacionin dhe performansën si mediume të artikulimit. Punimet e saj janë paraqitur në shumë ekspozita individuale dhe të përbashkëta, si në Kosovë ashtu edhe jashtë. Është mjaft aktive edhe me veprat në hapësirën publike, përfshi në qytetin e Prizrenit.


Ardian Gola
është kandidat për doktoratë në Sociologji në Universitetin e Tiranës. Mësimdhënës dhe udhëheqës i Departamentit të Sociologjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i Prishtinës. Përvojë të konsiderueshme në administratën publike, në pozitat e zyrtarit për informim, udhëheqësit të zyrës për integrime evropiane në Ministrinë e Shërbimeve Publike.