Lajmet

Trajnim për mesimdhënësit e shkollës fillore “Loyola”

03 tetor 2019

Të gjithë mësimdhënësit e shkollës fillore Loyola ishin pjesë e trajnimit të udhëhequr nga Flaka Xerxa. Në këtë trajnim mësuesit u njoftuan me metodologji të reja të mësimdhënies dhe u dhanë shembuj se si ata mund të bëjnë lidhjen midis lëndëve të tyre mësimore dhe mbrojtjes së mjedisit, në mënyrë që ta bëjnë një temë të tillë më të përpunuar në mësimet e tyre. 

 Ky grant është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).