Lajmet

Korniza ligjore dhe politike për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë

18 prill 2019

Në ditën vijuese e trajnimit studentët patën rastin të dëgjojnë prezantimin me temën \"Korniza ligjore dhe politike për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë\" nga Vjosa Beqaj e cili vjen nga Departamenti i Politikave Sektoriale në Ministrinë e Integrimit Evropian. Në këtë trajnim nxënësit u njoftuan se si ligji e rregullon çështjen e mbrojtjes së ambientit në Kosovë dhe si zbatohet në praktikë.