Lajmet

Trotuare të qasshme për të gjithë

19 korrik 2019

EC Ma Ndryshe në bashkëpunim me Hendikosin dhe KVRL në Gjakovë, të enjten, kanë realizuar performancën publike “Trotuare të qasshme për të gjithë”, përmes të cilit aktivitet kanë reaguar ndaj neglizhencës dhe pasivitetit të autoriteteve komunale në ndërmarrjen e masave adekuate për sigurimin e lëvizjes së lirë në trotuaret dhe rrugët kryesore të qytetit të Gjakovës për Personat me Aftësi të Kufizuara.

Përmes këtij aktiviteti, në mënyrë simbolike përkatësisht duke bërë intervenime direkte në një pjesë të trotuareve në rrugën “UÇK” është theksuar e drejta e PAK-ve për qasje dhe lëvizje të lirë dhe më të sigurt brenda zonës urbane.

Në hulumtimet e EC-it, Handikos-it dhe të organizatave tjera që merren me këto çështje, viteve të fundit, qytetarët kanë veçuar si njërin prej shqetësimeve kryesore çështjen e lëvizjes  së  lirë  në trotuare,  gjë që duhet  të ketë  një adresim nga institucionet përgjegjëse.

Përmes këtij aktiviteti poashtu i bëhet thirrje institucioneve përgjegjëse për t'u angazhuar më shumë duke i ofruar prioritet çështjes së eliminimit të pengesave dhe krijimit të kushteve për këtë kategori.

Performanca publike “Trotuare të qasshme për të gjithë” është realizuar në kuadër të projekteve \"Qytetet Gjithëpërfshirëse - promovimi dhe përhapja e metodologjisë së planifikimit urban me pjesëmarrje, financuar nga Olof Palme International Center mbështetur  nga Qeveria e Suedisë si dhe nga projekti ‘Përkrahja e Luksemburgut për shoqërinë civile në Kosovë’, financuar nga Qeveria e Dukatit të Madh të Luksemburgut dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).