Lajmet

Katër vjet pas miratimit të Ligjit, Kosova ende pa Harta Zonale

20 qershor 2017

Afër katër vite pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Planifikim Hapësinor, autoritetet qendrore dhe ato lokale të planifikimit ende nuk kanë arritur që të përmbyllin në tërësi procesin e hartimit të të gjitha dokumenteve të planifikimit hapësinor.

 

Harta Zonale e Kosovës si dhe Hartat Zonale të Komunave akoma nuk janë hartuar, duke mbajtur pezull kësisoj edhe hartimin e mëtutjeshëm të Planeve Rregulluese të Hollësishme në nivel lokal. Lexo komunikatën.