Lajmet

Nxënësit informohen mbi të drejtat dhe shqetësimet e PNV-ve

29 mars 2016

EC Ma Ndryshe dhe OPDMK (Organizata e Personave me Distrofi Muskulare të Kosovës) kanë nisur serinë e ligjëratave në shkollat e mesme të Prizrenit, për të informuar nxënësit mbi të drejtat dhe shqetësimet e Personave me Nevoja të Veçanta, si dhe për t’i ftuar ata që të jenë pjesë e aktiviteteve të ardhshme në këtë drejtim.
 
Prezantimet para nxënësve realizohen nga vet Personat me Nevoja të Veçanta, me ç’rast zhvillohen edhe diskutime mbi qasjen dhe pjesëmarrjen, me përqendrim në nevojat e Personave me Nevoja të Veçanta. Lexo komunikatën.