Për organizatën

Stafi


Valon Xhabali – Drejtor Ekzekutiv
[email protected] 

 

Admir Istrefi – Menaxher i Financave
[email protected] 

 

Flaka Xërxa Beqiri - Menaxhere Projekti

[email protected]

 

Enes Toska – Menaxher Projekti
[email protected]

 

Ardian Muçaj - Menaxher Projekti

[email protected]

  

Fisnik Minci – Menaxher Projekti
[email protected]  

 

Agim Cena – Menaxher Projekti
[email protected]  

 

Vetim Krasniqi – Monitorues
[email protected] 


Erol Sabani - Asistent Menaxher

[email protected]


Nora Simitçiu  - Asistent Menaxhere

[email protected]

 

Njomëza Ukaj - Asistent Menaxhere

[email protected]

 

Fiona Shabani - Praktikante