About organization

Contact

NGO EC Ma Ndryshe

Saraqët 5, 20000 Prizren                                                                              

Mother Teresa Boulevard, H 30 B1 Nr. 5, 10000 Prishtinë                                               www.ecmandryshe.org
[email protected]                                                                                                                             038 224 967 & 029 222 771