Për organizatën

Kontakti

OJQ EC Ma Ndryshe

Fehmi Lladrovci 94, 20000 Prizren                                                                              

Bulevardi Nënë Tereza, H 30 B1 Nr. 5, 10000 Prishtinë                                               www.ecmandryshe.org
[email protected]    

029 222 771 & 038 224 967