Lajmet

Ndryshimet ekologjike, ndotësit e ajrit dhe gjendja e biodiversitetit

10 prill 2019

Dita e dytë e trajnimit me nxënësit e shkollës \"Luciano Motroni\" ka vazduar me temën \"Ndryshimet ekologjike, ndotësit e ajrit dhe gjendja e biodiversitetit\". Në pjesën e parë u elaborua kjo temë duke prezentuar gjendjen aktuale të mjedisit në Kosovë, duke u fokuasuar ne bidoversitetin dhe gjendjen e ajrit.  Pjesa e dytë vazhdoi me aktivitete në grup dhe prezantimin e punës. Ky trajnim u udhëhoq nga Ismet Potera, Drejtues i Njësisë së Arsimit, MMPH.