Lajmet

Ura e kaltër e dashurisë

21 maj 2015

Sot u realizua intervenimi i parë artistik, pjesë e projekit të EC-it  "Aktivizmi kulturor dhe urban në Prizren", përkrahur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Autore e veprës "Ura e kaltër e dashurisë" është Doruntina Ukimeri. Së shpejti edhe dy intervenimet tjera, I am a Monument e Senat Haliti dhe Analogjia Inverse e Nora Temaj, Fjolla Voca dhe Mirëjeta Simitciu.