Konkurse

THIRRJE PËR OFERTË - Realizimi i Hulumtimit/Anketimit “Urbanizmi në Prizren”18 shtator 2017Realizimi i hulumtimit/anketimit është aktivitet në kuadër të projektit “Qytetet Gjithëpërfshirëse - promovimi dhe përhapja e metodologjisë së planifikimit urban me pjesëmarrje, financuar nga Olof Palme International Center mbështetur nga Qeveria e Suedisë.Shkarko Thirrjen e plotë
Sharko Termat e Referencës së Hulumtimit