Lajmet

Prezentimi kulturor i Prizrenit në Sllovaki29 shtator 2013Si pjesë e përpjekjeve të diplomacisë publike dhe kulturore të Kosovës, EC Ma Ndryshe prezentoi një program kulturor tre ditor në Sllovaki. Programi ka përfshirë...më shumë
Debati "Të rinjtë dhe planifikimi urban në Prizren"25 shtator 2013"Të rinjtë dhe planifikimi urban në Prizren" është debati i dytë nga cikli i debateve në kuadër të projektit “QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me...më shumë
Debati “Gratë dhe planifikimi urban në Prizren”20 shtator 2013EC Ma Ndryshe nis ciklin e debateve “Planifikim urban me pjesëmarrje”. Qëllimi i këtyre debateve është prezantimi i të gjeturave të 28 fokus grupeve me shtatë grupe...më shumë
Debati “Rinia dhe Transparenca: Të përjashtuar apo të injoruar?”13 shtator 2013EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes në vendimmarrje përmes mediave sociale në Prizren dhe Gjilan” ka publikuar analizën e titulluar “Rinia...më shumë
Peticion kundër degradimit të qytetit të Prizrenit12 gusht 2013EC Ma Ndryshe dhe Dokufest kanë nisur iniciativën qytetare për të ndalur degradimin e mëtejshëm urban të qytetit të Prizrenit. Peticioni ka për qëllim të adresoj...më shumë
Vendosja e shportave të mbeturinave në rrugën e Kalasë në Prizren03 gusht 2013Si plotësim i kërkesave dhe nevojave të qytetarëve, të nxjerrura nga fokus gupet me ambientalistë, gra dhe të rinj në kuadër të pjesës avokuese të projektit...më shumë
EC Ma Ndryshe në konferencën e OSBE për qeverisjen lokale16 korrik 2013Ec Ma Ndryshe morri pjesë në "Konferencën për shkëmbimin e praktikave më të mira rajonale për angazhimin e qytetarëve në çështjet e qeverisjes lokale" e...më shumë
Shkolla verore mbi bashkëpunimin rajonal në Budapest14 korrik 2013Me qëllim të ngritjës së kapaciteteve të organizatës, një staf i EC Ma Ndryshe mori pjesë në shkollën verore mbi bashkëpunimin rajonal me temën...më shumë