Lajmet

Debati “Të moshuarit dhe planifikimi urban në Prizren”09 tetor 2013"Të moshuarit dhe planifikimi urban në Prizren" është debati i katërt me rradhë që u mbajt në kuadër të projektit "QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me...më shumë
Konferenca vjetore e projektit “Transparenca Online e Komunës së Prizrenit” 08 tetor 2013EC Ma Ndryshe ka organizuar konferencën vjetore të projektit "Transparenca online e komunës së Prizrenit dhe Mamushës", ku panelistë ishin Z. Ian Cliff, ambasador i Mbretërisë...më shumë
Seminari “Roli i pushteteve lokale ne mbrojtjen e resurseve natyrore”06 tetor 2013EC Ma Ndryshe morri pjesë në seminarin “Roli i pushteteve lokale ne mbrojtjen e resurseve natyrore”, seminari i dytë në kuadër të projektit “Rrjetëzimi lokal për...më shumë
Kandidatët për kryetar të Komunës së Prizrenit përballë rinisë 04 tetor 2013EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit për rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve në procesin e vendimmarrjes përmes medieve sociale, ka organizuar takimin e parë jo-formal me...më shumë
Debati "Personat me nevoja të veqanta dhe planifikimi urban në Prizren"02 tetor 2013"Personat me nevoja të veqanta dhe planifikimi urban në Prizren" është deabti i tretë nga cikli i debateve në kuadër të projektit “QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS -...më shumë
Prezentimi kulturor i Prizrenit në Sllovaki29 shtator 2013Si pjesë e përpjekjeve të diplomacisë publike dhe kulturore të Kosovës, EC Ma Ndryshe prezentoi një program kulturor tre ditor në Sllovaki. Programi ka përfshirë...më shumë
Debati "Të rinjtë dhe planifikimi urban në Prizren"25 shtator 2013"Të rinjtë dhe planifikimi urban në Prizren" është debati i dytë nga cikli i debateve në kuadër të projektit “QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me...më shumë
Debati “Gratë dhe planifikimi urban në Prizren”20 shtator 2013EC Ma Ndryshe nis ciklin e debateve “Planifikim urban me pjesëmarrje”. Qëllimi i këtyre debateve është prezantimi i të gjeturave të 28 fokus grupeve me shtatë grupe...më shumë